Definiții:


Editorul: GLOBAL POWER SERVICES S.R.L persoană juridică, care publică servicii de comunicare publică online.
Site-ul: Toate site-urile, paginile de Internet și serviciile online oferite de Editor.
Utilizatorul: Persoana care utilizează Site-ul și serviciile.


Natura datelor colectate


În contextul utilizării site-urilor, editorul este probabil să adune următoarele categorii de date referitoare la utilizatorii săi:


Stare civilă, identitate, date de identificare ...


Date de conectare (adrese IP, jurnalele de evenimente ...)


Date despre locație (adresa de facturare și adresa de livrare.)


Comunicarea datelor cu caracter personal către terți


Comunicarea către autorități pe baza obligațiilor legale
Pe baza obligațiilor legale, datele dvs. personale pot fi dezvăluite în aplicarea unei legi, a unui regulament sau în virtutea unei decizii a unei autorități de reglementare sau judiciare competente. În general, ne angajăm să respectăm toate normele legale care ar putea preveni, limita sau reglementa diseminarea informațiilor sau a datelor și, în special, de a respecta Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind IT, fișiere și libertăți.


Comunicare către parteneri terți
Putem pune la dispoziția partenerilor strategici (transportatorii) anumite date cu caracter personal care lucrează cu noi, pentru furnizarea de servicii suplimentare în scopul exclusiv de a gestiona corect comanda dvs.


Comunicarea către terți cu restricții ale beneficiarilor
Datele personale pe care ni le comunicați în timpul comenzii dvs. sunt transmise furnizorilor și filialelor noastre pentru prelucrarea acestora. Aceste informații sunt considerate de furnizorii și filialele noastre ca fiind strict confidențiale.

 


Viralitatea condițiilor de reutilizare a datelor cu caracter personal


Angajament pentru viralitatea conditiilor
În cazul comunicării datelor dvs. personale către un terț, acesta din urmă trebuie să aplice condiții de confidențialitate identice cu cele ale Site-ului.


Informații prealabile pentru comunicarea datelor cu caracter personal către terți în cazul fuziunii / absorbției


Informații prealabile și posibilitatea de renunțare înainte și după fuziune / achiziție
În cazul în care participăm la o fuziune, achiziție sau orice altă formă de transfer de active, ne angajăm să asigurăm confidențialitatea datelor dvs. personale și să vă informăm înainte de a fi transferate. sau sub rezerva unor noi reguli de confidențialitate.


Scopul reutilizării datelor cu caracter personal colectate


Gestionarea opiniilor oamenilor cu privire la produse, servicii sau conținut


Agregarea datelor


Agregarea cu date non-personale
Putem publica, dezvălui și utiliza informații agregate (informații referitoare la toți utilizatorii noștri sau la anumite grupuri sau categorii de utilizatori pe care le combinăm astfel încât un utilizator individual să nu mai poată fi identificat sau menționat) și informațiile non-personale pentru analiza sectorială și de piață, profilări demografice, scopuri promoționale și publicitare și alte scopuri comerciale.


Agregare cu date personale disponibile pe conturile sociale ale Utilizatorului și pe MarketPlace-uri (eMag, Cel Marketplace, Amazon, Cdiscount, ebay, Facebook, FaceBook, Instagram etc ...)

Dacă vă conectați contul la un cont al altui serviciu, pentru a putea transmite mai mult, acest serviciu ne poate furniza profilul și informațiile de conectare, precum și orice alte informații a căror divulgare ați fost autorizat. Putem agrega informațiile referitoare la toți ceilalți utilizatori, grupuri, conturi, cu date personale disponibile utilizatorului.


Colectarea datelor de identitate


Consultare gratuită
Consultarea Site-ului nu necesită înregistrare sau identificare prealabilă. Poate fi efectuată fără ca dvs. să comunicați date personale cu privire la dvs. (prenume, prenume, adresă etc.). Nu înregistrăm date personale pentru simpla consultare a Site-ului.

Colectarea datelor de identificare


Utilizarea ID-ului de utilizator numai pentru accesul la servicii
Folosim identificatorii dvs. electronici numai pentru și în timpul executării contractului.


Colectarea datelor terminale


Colectarea datelor de profilare și a datelor tehnice în scopul furnizării serviciului
Unele dintre datele tehnice ale dispozitivului dvs. sunt colectate automat de site. Aceste informații includ adresa dvs. IP, furnizorul de servicii Internet, configurația hardware, configurația software-ului, tipul și limba browserului, etc. Colectarea acestor date este necesară pentru furnizarea de servicii.

 

Colectarea date tehnice în scopuri publicitare, comerciale și statistice
Datele tehnice ale dispozitivului dvs. sunt colectate și înregistrate automat de către Site, în scopuri publicitare, comerciale și statistice. Aceste informații ne ajută să personalizăm și să îmbunătățim continuu experiența dvs. pe site-ul nostru. Nu colectăm și nu stocăm date cu caracter personal (prenume, prenume, adresă ...) eventual atașate la datele tehnice. Datele colectate pot fi vândute către terți.


Cookies


Perioada de stocare a cookie-urilor
În conformitate cu recomandările CNIL, durata maximă de stocare a cookie-urilor este de maximum 13 luni după prima depunere a acestora în terminalul Utilizatorului, la fel și durata valabilității consimțământului Utilizatorului pentru utilizarea acestor cookie-uri. Durata de viață a cookie-urilor nu se prelungește cu fiecare vizită. Prin urmare, consimțământul Utilizatorului trebuie reînnoit la sfârșitul acestei perioade.


Cookie-uri ca scop
Cookie-urile pot fi utilizate în scopuri statistice, în special pentru optimizarea serviciilor prestate Utilizatorului, de la procesarea informațiilor privind frecvența de acces, personalizarea paginilor, precum și operațiunile efectuate și informațiile consultate.
Sunteți informat că Editorul poate plasa cookie-uri pe terminalul dvs. Cookie-ul înregistrează informațiile referitoare la navigarea pe serviciu (paginile pe care le-ați consultat, data și ora consultării, etc.) pe care le vom putea citi în timpul vizitelor ulterioare.


Dreptul utilizatorului de a refuza cookie-urile
Recunoașteți că ati fost informat că Editorul poate utiliza cookie-uri. Dacă nu doriți utilizarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs., majoritatea browserelor vă permit să dezactivați cookie-urile prin opțiunile de setare.

 

Păstrarea datelor tehnice


Perioada de păstrare a datelor tehnice
Datele tehnice sunt păstrate pentru timpul strict necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus.


Perioada de păstrare și anonimizare a datelor cu caracter personal

Păstrarea datelor pe durata relației contractuale
În conformitate cu articolul 6-5 ° din legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișierele și libertățile, datele cu caracter personal supuse tratamentului nu sunt păstrate peste timpul necesar îndeplinirii obligațiilor definite la încheierea contractului sau a duratei predefinite a relației contractuale.


Păstrarea datelor anonimizate dincolo de relația contractuală / după ștergerea contului
Păstrăm datele cu caracter personal pentru timpul strict necesar pentru atingerea scopurilor descrise în acești Termeni. Dincolo de această perioadă, acestea vor fi anonimizate și păstrate în scopuri exclusiv statistice și nu vor da naștere vreunei exploatări de niciun fel.


Ștergerea datelor după ștergerea contului
Mijloacele de curatare a datelor sunt puse în aplicare pentru a asigura ștergerea lor efectivă de îndată ce este atinsă perioada de păstrare sau de arhivare necesară pentru îndeplinirea scopurilor determinate sau impuse. În conformitate cu legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișierele și libertățile, aveți de asemenea dreptul de a șterge datele dvs. pe care vi-l puteți exercita oricând, consultand editorul. În acest scop, v-am pus la dispoziție adresa de e-mail dedicată:

rgpd@etiquettestar.shop

Ștergerea datelor după 3 ani de inactivitate
Din motive de securitate, dacă nu v-ați autentificat pe site o perioadă de trei ani, veți primi un e-mail care vă invită să vă conectați cât mai curând posibil, altfel datele dvs. vor fi șterse din bazele noastre de date. date.


Ștergerea contului


Ștergerea contului la cerere
Utilizatorul are posibilitatea de a-și șterge contul în orice moment, prin simpla solicitare către editor sau prin meniul Ștergerea contului prezent în setările contului, dacă este necesar.

Ștergerea contului în caz de încălcare a T&C-urilor
În cazul încălcării uneia sau a mai multor dispoziții din T&C sau a oricărui alt document încorporat aici prin referință, Editorul își rezervă dreptul de a încheia sau restricționa utilizarea și accesul dvs. fără niciun avertisment prealabil și la discreția sa, la servicii, contul dvs. și toate site-urile.


Indicații în cazul unei încălcări de securitate detectate de către Editor


Informații despre utilizator în caz de încălcare a securității
Ne-am angajat să punem în aplicare toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta un nivel de securitate adaptat riscurilor de acces accidental, neautorizat sau ilegal, dezvăluire, alterarea, pierderea sau distrugerea datelor cu caracter personal care vă privesc. În cazul în care devenim conștienți de accesul ilegal la datele cu caracter personal care vă sunt stocate pe serverele noastre sau pe cele ale furnizorilor de servicii, sau de acces neautorizat care duce la realizarea riscurilor identificate mai sus, ne angajăm la:


• Să vă anunțam incidentul cât mai curând posibil;
• Examinați și informați-vă despre cauzele incidentului;
• Luați măsurile necesare în limitele rezonabilității pentru a reduce efectele negative și daunele care ar putea rezulta din incidentul menționat.

Limitare a răspunderii
În niciun caz, angajamentele definite la punctul de mai sus referitoare la notificare în cazul unei încălcări de securitate nu pot fi asimilate vreunei recunoașteri de vinovăție sau responsabilității pentru producerea incidentului în cauză.